100

شاسی و فوم برد
۲۷ آبان ۱۳۹۲

شاسی و فوم برد

مناسب برای تبلیغات دیواری

شاسی در ابعاد 100-70 و 50-70 و 30-40 و 60-90 و ابعاد آزاد می باشد

و فوم برد هم مانند ابعاد بالا میباشد

فوم برد برای قابل حمل و سبک مناسب تر و شاسی برای کارهای هنری و نمایشگاههای هنری و استفاده در منزل مناسب تر می باشد.